Viac informácií čoskoro

Priebežne aktualizujeme informácie ohľadom podujatia

Ak máte záujem mať prehľad o aktuálnych novinkách a ponukách strediska prosím zaregistrujte pre zasielanie newslettra e-mailom.

Close