Cenník lyžiarskych lístkov

Lyžujte za najlepšie ceny na Orave s kartou Ski Fun Pass!*

Je to naozaj jednoduché - pozri text pod tabuľkou.

 

 

 Silvester a nový rok 

Typ lístka                            Dospelý Dieťa do 150 cm
Cena skipasu       Zľava SKIFUN pass  Cena skipasu         Zľava SKIFUN pass
2 hodiny 23 EUR 22 EUR  18 EUR  17 EUR 
3 hodiny 25 EUR 24 EUR 20 EUR 19 EUR
4 hodiny 26 EUR 25 EUR 21 EUR 20 EUR
1 deň 29 EUR 28 EUR 24 EUR 23 EUR
2 dni 54 EUR 45 EUR
3 dni 81 EUR 67 EUR
4 dni 107 EUR 89 EUR
5 dní zo 7 132 EUR 110 EUR
Týždenný 185 EUR 150 EUR
Rodina 2+1 76 EUR 73 EUR   
Rodina 2+2 96 EUR 92 EUR   
Rodina 1+2 69 EUR 68 EUR   
Jedna jazda 4 EUR 3 EUR

 Zimná sezóna od 8.1.2023

Typ lístka                            Dospelý Dieťa do 150 cm
Cena skipasu       Zľava SKIFUN pass  Cena skipasu         Zľava SKIFUN pass
2 hodiny 20 EUR 19 EUR  15 EUR  14 EUR 
3 hodiny 22 EUR 21 EUR 17 EUR 16 EUR
4 hodiny 23 EUR 22 EUR 18 EUR 17 EUR
1 deň 27 EUR 26 EUR 22 EUR 21 EUR
2 dni 50 EUR 41 EUR
3 dni 75 EUR 61 EUR
4 dni 99 EUR 81 EUR
5 dní zo 7 122 EUR 100 EUR
Týždenný 171 EUR 136 EUR
Rodina 2+1 70 EUR 67 EUR   
Rodina 2+2 88 EUR 84 EUR   
Rodina 1+2 63 EUR 62 EUR   
Jedna jazda 4 EUR 3 EUR

Upozornenie:

Za zapožičanie bezkontaktnej karty účtujeme zálohu 2 Eur.

 *Každý zákazník, ktorý sa pri nákupe lyžiarskych lístkov preukáže vernostnou kartou Ski Fun Pass automaticky získava nárok na zľavnené ceny až do výšky 20%. Zľavnené ceny sú uvedené v platnom cenníku. Je to naozaj jednoduché -stačí že si po prvej lyžovačke ponecháte lyžiarsky lístok /prip. hodinky/ - Ski Fun Kartu a pri každom ďalšom nákupe automaticky získavate nárok na zľavnené ceny uvedené v cenníku.  Platnosť vernostnej karty je do ukončenia lyžiarskej sezóny 2015/16. Ski Fun Pass môžte samozrejme kedykoľvek vrátiť v našej pokladni za čo Vám bude vrátená zinkasovaná záloha vo výške 2 Eur.

Všetky skipasy s výnimkou sezónneho skipasu sú neprenosné!!! Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje náhrada. Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu. Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, chorobe, výpadku elektrickej energie a následnom odstavení zariadenia. V cene lístka nie je zahrnuté poistenie.

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou LDZ sa preukázať platným lístkom. Ak obsluha LDZ zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku vrátenia peňazí.

Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach v stredisku. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie Vám budú odobraté bez nároku na náhradu!!!

Skipasy sú predávané na čipových kartách resp. náramkoch, na ktoré sa vzťahuje záloha vo výške 2 EUR. Čipové karty je po vyjazdení možné vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach SKI PARK-u. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ karty!!!

Na detské skipasy majú nárok deti do výšky 150cm - detské skipasy majú možnosť zákazníci zakúpiť výlučne iba pre seba - to znamená, že dospelá osoba žiadajúca o detský skipas sa k pokladni s dieťaťom musí fyzicky dostaviť! 
Hlavný vlek - Leitner 1000 sa spúšťa pri počte osôb min. 15, pokiaľ je počet osôb nižší prevádzkujeme vlek Tatrapoma P.
Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní uposlúchnuť pokyny zamestnancov a dodržiavať zásady bieleho kódexu.
Večerné lyžovanie prevádzkujeme do 20 hodiny a za predpokladu že je min. 10 záujemcov.
Stredisko si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKEJ TRATI

1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM - Každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY - Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. VOĽBA SMERU JAZDY - Lyžiar jazdiaci vzadu, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. PREDBIEHANIE - Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ - Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

6. ZASTAVENIE A STÁTIE - Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

7. VÝSTUP A ZOSTUP - Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. DODRŽIAVANIE OZNAČENIA - Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.

9. POSKYTNUTIE POMOCI - Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, príp. pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.)

10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE - Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

11. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI - Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo pracovníkom strediska.

12. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE -  pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových z rozvinutým lanom!

Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväznými. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov.

Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. Zakázať činnosť zo strany prevádzkovateľa sú oprávnení zamestnanci lanových dráh a poverené osoby prevádzkovateľom.

Schválené prevádzkovateľom lyžiarskej trate v Hruštíne dňa 16.10.2009