Konferenčné služby

V prípade záujmu máme potrebné priestory a vybavenie pre zorganizovanie konferencií a firemných podujatí s kapacitou okolo 80 osôb.